Būk saugus elektroninėje erdvėje!

Vaikai ir internetas

*spausdinti*

Saugiam vaikų darbui internete turi būti skirtas ypatingas dėmesys.

Pastaruoju metu žalingo turinio sklaidos internete reguliavimas yra viena iš aktualių informacinės visuomenės plėtros problemų, kurios sprendimui vis daugiau dėmesio skiriama įvairiose Europos valstybėse. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 290 Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo, reglamentuojantį neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo viešo naudojimo kompiuterių tinkluose nuostatas, neskelbtina informacija yra ta, kurią paviešinti ir (ar) platinti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, o ribojama viešoji informacija - kenkianti nepilnamečių fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi viešoji informacija, kurios platinimas ribojamas siekiant apsaugoti nepilnamečius.

Internetas, jei juo vaikai ir paaugliai naudojasi be suaugusiųjų priežiūros, gali sukelti nemažai pavojų:

  • Pokalbių svetainėse ir elektroninio pašto žinutėmis vaikas dažnai bendrauja su nepažįstamaisiais, kurių siekiai neretai būna pavojingi vaikams, kartais vaikai sugalvoja net susitikti su savo internetiniu „draugu“, net nesuvokdami, kad pamatyti gali ne tai, ko tikėjosi, arba patirti fizinį smurtą.

  • Netinkamo turinio internetiniai tinklalapiai (pornografija, žiaurumai, baimės ir neapykantos kurstymas) žaloja vaiko ar paauglio psichiką, kenkia vaiko asmenybės vystymuisi.

  • Kompiuterių virusai, „spam“ ir kt. pagal daromą žalą negali prilygti vaiko asmenybės žalojimui, tačiau, pasinaudodami vaikų naivumu, smalsumu gali rimtai pakenkti kompiuteriams ar juose saugomai informacijai,

  • Šiuolaikinės e. komercijos suteikiamos galimybės beveik viską nusipirkti internetu yra ne tik patogus ir greitas būdas įsigyti reikalingas paslaugas ir daiktus, bet ir gali būti rimtas išbandymas šeimos biudžetui, jei vaikas be tėvų ar globėjų priežiūros turės galimybę pirkti internetu.

 

Apsaugant vaikus nuo grėsmių, susijusių su nesaugiu interneto naudojimu, reikia turėti informaciją apie galimas grėsmes ir žinoti būdus, kaip jų išvengti. Būtina šviesti šia tema ne tik vaikus, bet ir jų tėvus, globėjus. Su vaikais būtina kalbėtis apie jų tykančius pavojus.  Vaikams reikia išaiškinti ne tik interneto galimybes, bet ir jo trūkumus. Vaikas turi suvokti, kad internetas gali būti pavojingas tiek psichologiniu požiūriu, tiek fiziniu. Daugiau informacijos ieškokite puslapyje www.draugiskasinternetas.lt

Užduokite mums klausimą

Kaip pranešti apie žalingą turinį internete

IP

 

Naujienų prenumerata

Užsisakyti